WALNE ZEBRANIE

walne zebranieInformujemy, że WALNE ZEBRANIE członków naszego Stowarzyszenia rozpocznie się o godz. 11.00 w dniu 4 marca 2017 r. ( sobota) w siedzibie stowarzyszenia (1051. Budapest Nádor u. 34.).

W przypadku, kiedy w Walnym Zebraniu w/w terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania, ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie na dzień 4 marca 2017 r. na godz. 12.00.

Poniżej zaproszenie na powyższe zebranie w językach polskim i węgierskim.

Zaproszenie


Projekt Statutu Stowarzyszenia   

Tłumaczenie projektu Statutu PSK im. J.Bema na j. polski

Uwaga:
obowiązującą wersję prawną projektu Statutu stanowi wersja węgierskojęzyczna