Wybory w „Bemie"

2kep4 marca 2017 roku w Budapeszcie odbyło się Walne Zebranie PSK im J.Bema na Węgrzech. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. 90 osób uczestniczyło w wyborach. Funkcję prezesa stowarzyszenia na najbliższe cztery lata Walne Zebranie powierzyło Korinnie Wesołowski, która otrzymała 68 ważnych głosów. Nowa pani prezes od 43 lat jest członkiem PSK im. J.Bema, a 13 lat temu pełniła funkcję prezesa po raz pierwszy.

Jest przewodniczącą SNP III dzielnicy Budapesztu i radną OSP na Węgrzech. Wśród najważniejszych zadań w swojej działalności uważa pracę z młodzieżą, ale zapewniła też o priorytetach związanych z dbaniem o tradycje, doświadczenia i historię. Dołoży starań aby „Bem" odzyskał dawny blask, a ideały swoje właściwe znaczenie.

Ponadto wybrano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia w osobach:
Bogdańska-Szadai Bożena
Hardejewicz Hardy Jolanta
Nagy Jakub
Nyitrai Zoltán
Pál Barbara

W skład Komisji Rewizyjnej weszły panie:
Jonásch Ewa
Kovács Elżbieta
Subel Ewa

Członkami Organu Przedstawicielskiego zostali:
Abrusán Jadwiga, Bálint Elżbieta, Bíróné Hasznos Hanna, Csardás Teresa, Fabók Dorota, Filó Maryla, Hardy Danuta, Juhász Małgorzata, Kowalczyk Janusz, Limanowski Jacek, Modrzejewska Ewa, Nagy Alicja, Nagy Emil, Podlussány Erzébet, Straszewski Andrzej, Várnai Dorota, Végh Małgorzata, Wesołowski Andrzej.

Wymaganą ilością 2/3 głosów w tym przypadku 76-cioma, co stanowi 84,4% głosów ważnych, przyjęto zmiany do statutu stowarzyszenia.

(red. fot. B.Pál)