Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie PSK im. J.Bema na Węgrzech

Statut-1Informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2017r. w Budapeszcie  odbyło się nadzwyczajne WALNE ZEBRANIE Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech, które zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad,  drogą głosowania ( 100% głosów za), dokonało proponowanych przez Sąd Administracyjny poprawek do przyjętego w dniu 4 marca br. Statutu stowarzyszenia.

(red.)