"Z przeszłości w teraźniejszość, z teraźniejszości w przyszłość"

Attila ksiazka 01414 listopada w salonie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema w Budapeszcie odbyła się prezentacja książki o współpracy opozycji węgierskiej i polskiej autorstwa dziennikarza i b. dyplomaty Attili Szalaiego - znanego Polonofila ( członka naszego stowarzyszenia), który przez wiele lat mieszkał i pracował w Polsce. Zapiski o polskich kontaktach węgierskiej narodowej opozycji demokratycznej w ostatniej jednej trzeciej XX wieku" koncentrują się na kontaktach opozycji narodowej i ludowej.

Jedną z centralnych postaci w książce jest prof. Wacław Felczak, były kurier AK, który był wzorcem dla węgierskiej ludowo-narodowej opozycji. To bardzo ciekawe i cenne opracowanie - książka faktograficzna, ale też bardzo osobista.

Podczas prezentacji książki, którą współorganizował Instytut Polski w Budapeszcie, RETÖRKI, Ambasada RP na Węgrzech i PSK im. J.Bema , odbyła się dyskusja z udziałem m.in. historyka Istvána Kovácsa i historyka kultury Csaby Gy. Kissa, a wprowadzenia dokonał ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek i M. Kiss Sándor wicedyrektor RETÖRKI ds. naukowych, zaś gości w imieniu PSK im. J.Bema na Węgrzech powitała prezes Korinna Wesolowski, a byli to Polonofile, przedstawiciele węgierskiego świata nauki i kultury, przyjaciele i znajomi autora oraz Polonia.

(b.)