Farkasrét: 79 rocznica wybuchu II. wojny światowej

0D0A5551W dniu 1 września, w 79. rocznicę wybuchu w Polsce II wojny światowej, na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie, przy grobach wybitnych przyjaciół Polski i Polaków z tamtych lat - dr Józsefa Antalla (seniora) i płk Zoltána Báló, PSK im. J. Bema na Węgrzech zorganizowało uroczystość składania wieńców, w której udział wzięli przedstawiciele dyplomacji z wiceambasador RP na Węgrzech Małgorzatą Radwan-Vass, attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim i Oficerem łącznikowym polskiej policji w Ambasadzie RP w Budapeszcie podinspektorem Bogusławem Kołdysem, dyrektor Instytutu Polskiego Joanną Urbańską i attaché prasowym Marcinem Bobińskim.

Wicepremiera RW Zsolta Semjéna reprezentował jego doradca Zoltán Csallóközi. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP dr Csúcs Lászlóné Halina, organizacje polonijne z Budapesztu i Érdu, samorządy narodowości polskiej z p.o. przewodniczącą OSP Małgorzatą Soboltynski , instytucje polonijne: POKO, i Szkoła Polska na Węgrzech oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP. Tradycyjnie obecni byli członkowie rodziny dr Józsefa Antalla (seniora) i płk Zoltána Baló. Modlitwę wygłosił ks. Maciej Józefowicz, a uroczystości podniosłego charakteru nadawała obecność asysty honorowej wojska węgierskiego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej im. Wysockiego, zaś funkcję gospodyni spotkania tradycyjnie pełniła prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema Korinna Wesolowski. postanowiono, że w roku przyszłym uroczystości wspomnieniowe oprócz grobów Józsefa Antalla i płk Zoltána Baló odbędą się też przy grobie płk Lóránta Utassyego.

Siedemdziesiąt dziewięć lat temu agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała II wojnę światową. Nad ranem 1 września 1939 r. wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granicę polsko-niemiecką. Choć w trakcie wojny obronnej Polski
1939 r., Wojsko Polskie musiało uznać przewagę najeźdźcy, to przegrana walka była jedynie początkiem zaangażowania w działania wojenne żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej.

"Węgrzy 79 lat temu otworzyli przed Polakami nie tylko granice, ale przede wszystkim serca, dzięki czemu mogli się tu czuć jak w swojej drugiej ojczyźnie. Nigdy nie zapomnijmy o tym! Pamiętajmy też o tych bezimiennych zwykłych ludziach, którzy w czasach beznadziejności dawali naszym rodakom nadzieję. Dziękuję im wszystkim w imieniu Polski ! Polonia semper fidelis !
" podkreśliła w swym wystąpieniu na cmentarzu Farkasrét wiceambasador Małgorzata Radwan-Vass.
Podczas tak bardzo trudnej próby, jaką była II wojna światowa, Węgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaźni. Bardzo wielu naszych rodaków, którzy znaleźli się na emigracji, zawdzięczało ocalenie Węgrom. Uroczystość na budańskim cmentarzu była oddaniem im pamięci i świadectwem przyjaźni dwóch narodów.

(b. fot. B.Pál)