Uczestniczyliśmy w V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy

korinna bemNasze stowarzyszenie na Zjeździe reprezentowała delegacja w składzie: Korinna Wesolowski - prezes PSK im. J.Bema na Węgrzech, Emil Nagy - OP PSK im. J.Bema , Bożena Bogdańska-Szadai - redaktor naczelna "Głosu Polonii".
V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończył w niedzielę. Ponad 600 uczestników w Warszawie przez trzy dni ( 20-23 września) obradowało w forach tematycznych, debatując o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi, duszpasterstwie oraz mediami. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem było stowarzyszenie "Wspólnota Polska".