77 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – godzina “W” w Solymár

Powstanie warszawskie w historii Polski to nie tylko zryw wolnościowy w okresie II. wojny światowej, to również symbol walki o suwerenność. Od wielu lat o Godzinie „W”, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech organizuje polonijne spotkanie upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego na cmentarzu alianckim w Solymár obok Budapesztu. Na cmentarzu tym spoczywa 37 polskich lotników, którzy służąc w siłach RAF-u, w sierpniu 1944 roku, spiesząc na pomoc walczącej Warszawie, zostali zestrzeleni nad terytorium Węger przez formacje niemieckie.
W tym roku, w ceremonii uczestniczyli: w imieniu Ambasady RP pan Andrzej Kalinowski kierownik wydziału konsularnego i Polonii, z ramienia Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech jej prezes pani Monika Molnár, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr , który wygłosił okolicznościową modlitwę, wspominając w niej o zmarłych w Budapeszcie Polakach, byłych uczestnikach Powstania Warszawskiego Janinie Kőszeghy, Stanisławie Gwizdalewiczu i Ryszardzie Matynkowskim, a także odwołał się do pamięci o Węgrach, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Następnie przy głównym krzyżu cmentarza odbyła się ceremonia składania wieńców. Funkcję gospodarza spotkania z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema sprawował jego sekretarz Janusz Kowalczyk.

Tradycja gromadzenia się budapeszteńskiej Polonii w dniu 1 sierpnia na cmentarzu w Solymár została zapoczątkowana w 2004 roku przez PSK im. J. Bema oraz ówczesnego konsula RP na Węgrzech i jest dowodem hołdu oddającego cześć wszystkim Powstańcom i mieszkańcom Warszawy, którzy zginęli podczas Powstania.

inf. wł. fot. J. Kowalczyk

hu_HUMagyar