Oświadczenie w sprawie wojny w Ukrainie

Oświadczenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech 

Generał Józef Bem został wybrany patronem naszego Stowarzyszenia jako bohater i symbol węgierskiego zrywu wolnościowego z 1848 roku. Będąc wiernym tej tradycji, solidaryzując się z narodem ukraińskim, obecnie walczącym o swoją wolność – 
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech stanowczo potępia rosyjską agresję na Ukrainę.

Agresja ta gwałci prawny porządek międzynarodowy i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, w tym Polski oraz Węgier.

Wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i do poszanowania prawa międzynarodowego. 

W tym trudnym okresie apelujemy do członków naszego Stowarzyszenia, a także wszystkich rodaków zamieszkałych na Węgrzech o udzielanie pomocy narodowi ukraińskiemu.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech
4 marca 2022r.

hu_HUMagyar