Swięto węgierskiej Polonii – msza święta o łaski

28 czerwca w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych przeżywaliśmy  święto Polonii węgierskiej czcząc jej patrona św. Władysława. Przez jego wstawiennictwo wypraszano o łaski miłości, nadziei i pokoju  dla Polonii i dla naszej Ojczyzny. Główna liturgiczna celebracja odbyła się przy udziale ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka wraz z Małżonką, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabej Ewy, przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Marii Felföldi, wicedyrerktor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominiki Teske wraz z Małżonkiem, pań: prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Moniki Molnár i prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema Korinny Wesolowski, przedstawicieli samorządów narodowościowych w tym Katarzyny Balogh przewodniczącej Stołecznego Samorządu Polskiego i innych organizacji polonijnych, wiernych z naszej wspólnoty polonijnej oraz przyjaciół  ze Związku Węgrów 1956 roku z Kőbánya .

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech w roku 2020 na podstawie wniosków nominacyjnych nadesłanych od stowarzyszeń polonijnych (w tym naszego stowarzyszenia)  , samorządów polskich, mediów przyznał Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie najwyższą nagrodę polonijną “Św. Władysława”. Nagroda jest wyrazem wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz Polonii węgierskiej kierowaną do wszystkich, którzy przyczynili się dla dobra wspólnoty parafialnej.

W niedzielną uroczystość włączono jako znak czci i pamięci ale też nadziei o sprawiedliwą i solidarną  przyszłość, modlitwę za ofiary poznańskiego czerwca i powstania węgierskiego 1956 roku, a także złożono, wraz z naszymi przyjaciółmi Węgrami, kwiaty przy tablicy i kopijniku  upamiętniającym tamte wydarzenia, a  znajdującej się przy budapeszteńskiej polskiej świątyni, a ufundowanej przez naszych przyjaciół Węgrów.W imieniu PSK im. J.Bema wieniec złożyła prezes Korinna Wesolowski i Były prezes Andrzej Wesołowski.

(b. fot. B.Pál)

 

hu_HUMagyar