Konstytucja 3 Maja

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz ze stanami skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, jakie w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmieniania w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają
.”

Serdecznie zapraszamy na pogawędkę, wspominki i wymianę poglądów dotyczącą 231 rocznicy Konstytucji 3 maja.

Miejsce: siedziba Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech
Czas: 3 maja 2022 roku, godz. 17.00
Gość specjalny: dr hab. Tadeusz Kopyś, wykład pt. “Małopolska a Konstytucja 3 maja”.

Zapraszamy do udziału: zarząd i członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych, którzy do 2 maja zgłoszą mailowo na adres bem@bem.hu chęć udziału w spotkaniu.

pl_PLPolski