• wsparcie w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

  Informujemy, że w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na Wsparcie struktur organizacji i utrzymanie bieżącej działalności. Za otrzymaną dotację dokonaliśmy zakupu 3 notebooków z zewnętrznymi monitorami. info: A.W.

 • Parcela 301

  W dniu dzisiejszym członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystości upamiętniającej zryw niepodległościowy na Węgrzech i w Polsce w 1956 roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. Św. Wojciecha. W uroczystości, która miała miejsce na parceli nr.…

 • Przyszłość wszechświata

  W ramach programu popularyzacji nauki polskiej zapraszamy na wykład pana profesora Krzysztofa Meissnera pt. „Przyszłość wszechświata”. Termin: sobota, 23 października 2021 r. godz. 15:00 Miejsce: Siedziba Polskiego Stowarzyszenie Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech (szczegóły) Wykład przeznaczony jest dla wszystkich…

 • 8 medali reprezentacji Polonii węgierskiej

  Grupa sportowców z naszego klubu „Olimpikon” w liczbie 5 osób oraz 7 przedstawicieli młodego pokolenia Polonii węgierskiej, brała udział w organizowanych cyklicznie co dwa lata przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Letnich Światowych Igrzyskach Polonijnych – w tym roku w Pułtusku w…

 • Koncert muzyki klasycznej

  Wspólnie z Fundacją Preludium zapraszamy na koncert muzyki klasycznej 11 września o godz. 15:00. (Uwaga! Z powodu planowanych ograniczeń w ruchu ulicznym sugerujemy rejestrację na mszę na placu Kossutha)

 • 82 rocznica wybuchu II wojny światowej

  W imieniu węgierskiej PoloniiPolskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzechzaprasza1 września na cmentarz Farkasrét, gdzie o godz. 11-tejodbędzie się uroczyste upamiętnienie 82 rocznicy wybuchu II wojny światowejoraz oddanie hołdu zasłużonym dla narodu polskiegoseniorowi dr Józsefowi Antall, rtm. Zoltanowi Baló i gen.…

 • Kurs komputerowy dla seniorów 50+

  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech organizuje kurs obsługi komputera dla seniorów 50+ członków Stowarzyszenia oraz innych polskich organizacji zarejestrowanych na Węgrzech, który rozpocznie się 1 września 2021 o godzinie 17-tej w siedzibie Stowarzyszenia. Liczba godzin: 30 godzin…

pl_PLPolski