Wybrano nowe władze EUWP, jest wśród nich prezes naszego stowarzyszenia !

W „Domu Polonii” w Pułtusku od 23-25 listopada odbywa się 10. Jubileuszowy Zjazd połączony z Jubileuszem 25-lecia Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W programie Zjazdu zaplanowano jubileuszowy koncert, wręczenie osobistych i organizacyjnych Honorowych Medali i Dyplomów EUWP oraz Statuetek EUWP za szczególne zasługi dla Polonii Europejskiej.

W sobotę, 24 listopada, odbył się zjazd połączony z wyborami na kadencję 2018-2021. Prezydentem EUWP ponownie wybrano Tadeusza Pilata ( Szwecja), wiceprezydentem została Teresa Sygnarek ( Szwecja), sekretarzem generalnym Edward Trusewicz ( Litwa), skarbnikiem Korinna Wesolowski ( Węgry), zaś sekretarzami EUWP Zjazd wybrał: Wojtka Białka ( Irlandia), Andrzeja Janeczko ( Hiszpania) i Józefa Ptasińskiego ( Belgia). Ponadto Zjazd zadecydował, że status pełnoprawnego członka EUWP m.in. otrzymuje Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, będące do tej pory członkiem obserwatorem.

EUWP została założona przez 6 organizacji polonijnych z zachodniej Europy, w grudniu 1993 roku, w Londynie, jako Europejska Rada Wspólnot Polonijnych. Organizacje ze wschodniej Europy dołączyły na zjeździe w Pułtusku w 1996 roku. W 2000 roku, w Pułtusku, ERWP stała się w pełni organizacyjną strukturą, przyjmując statut i nową nazwę: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Kolejne Jubileusze obchodzono w 2003 roku w Londynie, w 2008 roku w Berlinie i w 2013 roku w Wilnie. Na obecnym Zjeździe Węgry reprezentują: Elżbieta Molnár w imieniu Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Malgorzata Soboltyński w imieniu Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech i Korinna Wesolowski reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech.
(red. fot. KW)

pl_PLPolski