Wyrazy pamięci i hołdu Węgrom, którzy pomagali Polakom w czasie II wojny światowej

W dniu 1 września, w 81. rocznicę wybuchu w Polsce II wojny światowej, na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie, przy grobach wybitnych przyjaciół Polski i Polaków z tamtych lat – dr Józsefa Antalla (seniora) , płk Zoltána Báló i generała Loránda Utassy, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne  im. J. Bema na Węgrzech zorganizowało uroczystość wspomnieniową, w której udział wzięli przedstawiciele dyplomacji z attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim, a także Joanną Urbańską i Dominiką Teske dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego oraz Bogusławem Kołdysem Oficerem Łącznikowym Policji  na czele.

Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, dyrektorzy instytucji OSP: POKO i PIBiM. Reprezentowane było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Stowarzyszenie PWP z Érdu, , szkoły polskie na Węgrzech w osobach pań dyrektor Szkoły Polskiej im. S. Petöfiego Beaty Mondovics i wicedyrektor OSP Aliny Papiewskiej. Tradycyjnie przybyli członkowie rodziny dr Józsefa Antalla (seniora) i wnuczka płk Zoltána Baló. Modlitwę przy grobach wygłosili księża proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks.

Krzysztof Grzelak SChr  i  ks. Maciej Józefowicz. W imieniu rodziny Antallów głos zabrał p. Géza Jeszenszky, a rodziny Baló p. Krisztina Tóth. Całości podniosłego charakteru nadawała obecność asysty honorowej Wojska Węgierskiego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej  Legionu Wysockiego. Podczas tak bardzo trudnej próby, jaką była II wojna światowa, Węgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaźni. Bardzo wielu naszych rodaków, którzy znaleźli się na emigracji, zawdzięczało ocalenie Węgrom. Uroczystość na budańskim cmentarzu była oddaniem im pamięci i hołdu, a także niezaprzeczalnym świadectwem  przyjaźni dwóch naszych narodów.

W imieniu naszego stowarzyszenia wieńce złożyły członkinie zarządu panie dr Csúcs Lászlóné Halina i Barbara Pál.

(inf.wł. fot. B.Pál)

pl_PLPolski