225 urodziny Generała Józefa Bema

14 marca 2019 roku Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na
Węgrzech zaprosiło na tym razem już 225 urodziny Generała, które
tradycyjnie odbywały się przy jego pomniku w Budapeszcie w przeddzień
święta narodowego Węgier upamiętniającego Powstanie Węgierskie 1848-1849
roku, a którego naczelnym wodzem 171 lat temu był patron tego najstarszego
na Węgrzech polonijnego stowarzyszenia Józef Bem.
W czwartkowe przedpołudnie uroczystość swą obecnością zaszczyciła Małgorzatę
Radwan-Vass kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Polskiej na
Węgrzech, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, a także w asyście
Attaché Obrony, Wojskowości i Lotnictwa Ambasady RP w Budapeszcie płk
Tomasza Trzcińskiego i Oficera Łącznikowego Policji podinspektora Bogusława
Kołdysa, dyrektor i wicedyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanny
Urbańskiej i Dominiki Teske, złożyła wieniec przy pomniku Józefa Bema.
Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z
wiceprzewodniczącą OSP Małgorzatą Soboltyński i przewodniczącą SSP dr Dorotą
Várnai na czele. Rzeczniczkę narodowości polskiej w ZN Węgier reprezentował
jej asystent Szabolcs Sutarski. Przybyła delegacja Stowarzyszenia Katolików
Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz m.in. członkowie Stowarzyszenia
Węgierskich Absolwentów Polskiego WAT-u, a także reprezentacje uczniów i
nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie oaz asysta
składająca się z członków Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Legionu Wysockiego na Węgrzech oraz osoby prywatne.W imieniu gospodarzy
uroczystość prowadził wiceprezes stowarzyszenia im. J.Bema Jakub Nagy, który
między innymi powiedział:
“Bardzo się cieszymy, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj przy
pomniku, aby oddać hołd pamięci Ojczulka Bema. A szczególnie cieszy nas to,
że przybyli tu nie tylko Polacy – ci, żyjący na Węgrzech także Węgrzy –
przyjaciele narodu polskiego. Wszyscy tu zgromadzeni dajemy świadectwo
trwałych więzów, których podstawą są wydarzenia z historii – dawne związki
dynastyczne, udział Jana III Sobieskiego w walkach z Turkami, okres Wiosny
Ludów, pomoc Węgrów udzielona Polakom w czasie wojny polsko-bolszewickiej i
II wojny światowej, rok 1956 (…).
Myślę, że naszym zadaniem i obowiązkiem jest opiekować się wielowiekowym
Braterstwem, by przetrwało i dalej umocniało się. Aby nasze dzieci i
następne pokolenia świętowały urodziny Bema przy tym pomniku tak jak my to
robimy już od ponad sześćdziesięciu lat. Niech żyje przyjaźń
polsko-węgierska!”
Dzień 15 marca jest świętem narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się
liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym
Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność, a budański pomnik Józefa Bema
to prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.
(b. fot. B.Pál)

hu_HUMagyar