Tagdíj

Wysokość składki członkowskiej na rok kalendarzowy wynosi 3000 Ft, zniżkowa dla emerytów: 1500 Ft.
Termin uiszczenia wpłaty: do 31 stycznia każdego roku.
Sposób wpłaty:

przelewem na konto: HU39 1170 5008 2001 2759 0000 0000 (Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület)
opis transakcji powinien zawierać słowo “tagdíj”, nazwisko i imię oraz numer ewidencyjny członka (o ile jest znany).
Np.: “tagdíj Kowalski Jan nr. 0000″ albo”tagdíj Kowalski Jan”,

ewentualnie gotówką osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, w godzinach biurowych. 

hu_HUMagyar