közgyűlés

MEGHÍVÓ

A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2021. június 29-én (kedd) 16:00 órai kezdettel tartandó választási közgyűlésére. Helyszín: Budapest, V. ker. Nádor u. 34.II.1.

Napirend:

  1. A közgyűlés megnyitása.
  2. A közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, valamint a szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  3. A napirend elfogadása.
  4. Az Egyesületi Választmány megválasztása.
  5. Elnöki beszámoló az Egyesület pénzügyeiről és kulturális tevékenységéről – az elmúlt 9 hónapot illetően.
  6. Az alapszabály módosítása a 2013. évi V. törvénynek (PTK-nek) megfelelően
  7. Az inaktív egyesületi tagok fel ülvi zsgálatának megvitatása.
  8. A tagdíj összegének megszavazása.
  9. Egyéb ügyek.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, 2021. július 3-án, ugyanazon helyszínen, 11:00 órától megismételt közgyűlést tartunk, az eredeti napirend szerint. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az Egyesület Elnöksége tájékoztatja a tisztelt Tagságot, hogy az elfogadásra váró alapszabály-tervezet, illetve a tagrevízióval érintett tagok névsora 2021. június 15-től kezdve megtekinthető minden kedden és csütörtökön 16:00- 18:00 óráig az Egyesület székhelyén, valamint a közgyűlés előtt. Az alapszabály-tervezet a www.bem.hu honlapon is megismerhető. Az alapszabály- tervezettel kapcsolatban személyesen is lehet érdeklődni, javaslatot tenni az Egyesület székhelyén 2021. június 22-én, kedden 16.00 és 19.00 óra között. Észrevételeiket kérjük a bem@bem.hu e­mail címre elküldeni.

Az alapszabály- tervezettel kapcsolatban személyesen is lehet érdeklődni, javaslatot tenni az Egyesület székhelyén 2021. június 22-én, kedden 16.00 és 19.00 óra között.

Budapest, 2021. június 14.

Alfred Wtulich

Projekt nowego statutu Stowarzyszenia i sprawozdanie za rok 2020 udostępniamy w załącznikach do ogólnej dyskusji. Uwagi i propozycje zmian prosimy przesyłać do na adres bem@bem.hu lub przedłożyć do dnia 28 czerwca 2021 roku.

hu_HUMagyar