Walne zebranie

ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 16:00, w siedzibie Stowarzyszenia (1051 Budapest, Nádor u. 34.II.1.)

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, osób uwierzytelniających protokół oraz komisji skrutacyjnej.
  3. Akceptacja porządku zebrania.
  4. Wybór członków Organu Przedstawicielskiego.
  5. Sprawozdanie finansowe prezesa oraz z działalności stowarzyszenia od początku kadencji.
  6. Przyjęcie poprawek do Statutu Stowarzyszenia z r. 2013 zgodnych z obowiązującym prawem cywilnym dot. organizacji pozarządowych na Węgrzech.
  7. Aktualizacja nieaktywnego członkostwa w Stowarzyszeniu – dyskusja.
  8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
  9. Sprawy różne.

W przypadku braku prawomocności Walnego Zebrania w wyżej podanym terminie, zostanie ono zwołane w dniu 3 lipca 2021 roku o godz. 11:00 z wyżej proponowanym porządkiem zebrania. Zebranie to będzie mogło podejmować prawne decyzje bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że projekt zmodyfikowanego Statutu Stowarzyszenia oraz lista członków poddanych rewizji są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia. Każdy członek Stowarzyszenia, może zapoznać się z tym projektem od 15 czerwca 2021 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:00 do 18:00 oraz przed Walnym Zebraniem, jak również korzystając ze strony internetowej www.bem.hu . Wszelkie uwagi i propozycje do zmian w Statucie można przesyłać drogą elektroniczną na adres: bem@bem.hu .

Osoby, które pragną zgłosić swoje propozycje osobiście, mogą tego dokonać w dniu 22 czerwca 2021 roku (wtorek) w godzinach 16:00 do 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Budapeszt, 14 czerwca 2021 roku.

Alfred Wtulich

Projekt nowego statutu Stowarzyszenia i sprawozdanie za rok 2020 udostępniamy w załącznikach do ogólnej dyskusji. Uwagi i propozycje zmian prosimy przesyłać do na adres bem@bem.hu lub przedłożyć do dnia 28 czerwca 2021 roku.

pl_PLPolski