Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech

Stowarzyszenie dba o pielęgnowanie języka polskiego, kultury i tradycji polskich wśród Polaków zamieszkałych na stałe na Węgrzech i troszczy się o ich kolektywne interesy. Pielęgnuje odwieczną przyjaźń polsko-węgierską.

Statut  PL   –   Alapszabály HU

pl_PLPolski